AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, šestým rokem pomáhá pacientům, kteří se léčí s poruchou srážlivosti krve. Své charitativní aktivity ale také zaměřuje na pomoc lidem v jiných těžkých životních situacích. Proto ve spolupráci se svými podporovateli předal věcný dar Domovu pro matky s dětmi Hradec Králové a Městskému azylovému domu pro ženy a matky s dětmi Pardubice. Ke klientkám těchto zařízení se tak dostalo nové ložní povlečení, ručníky a drogerie za téměř 35 000 Kč.

„Jsme rádi, že se podařilo ve spolupráci se sponzory nadačního fondu AQUAPURA tento věcný dar oběma organizacím předat. Lůžkoviny, ručníky a drogerie určitě najdou své uplatnění a pomůžou ženám s dětmi, které se dostaly do nelehké životní situace. Děkuji touto cestou jak sponzorům, kteří se podíleli na tomto konkrétním daru, tak všem partnerům nadačního fondu AQUAPURA, kteří dlouhodobě aktivity fondu podporují. Velmi si této spolupráce vážíme,“ řekl Pavel Staněk, zakladatel nadačního fondu AQUAPURA. „Věřím, že se nám daří vyhledávat a podporovat smysluplné projekty, na kterých vidíme, že se pomoc jejich prostřednictvím dostává ke konkrétním lidem. To platí jak pro aktivity nadačního fondu v nemocnicích, kde se snažíme zvyšovat kvalitu péče posyktované lidem s poruchou srážlivosti krve, tak i v jiných oblastech jako v případě dnešního daru pro ženy s dětmi, které se nacházejí ve složitých podmínkách,“ dodal Pavel Staněk.

Královéhradecký domov pro matky s dětmi patří mezi největší zařízení svého druhu v České republice a nabízí 64 lůžek.  „Vzhledem k tomu, že kapacita služby je po celý rok velmi vytížená, tak zejména inventář trpí amortizací, především právě lůžkoviny a ručníky. Je proto potřebné je často obměňovat. Vzhledem k tomu, že jsme nestátní nezisková organizace, je pro nás velkou pomocí podpora formou hmotného daru. Slouží ke zvýšení kvality poskytované služby a k čistotě zařízení,“ řekla Zdeňka Koutníková, vedoucí domova. V roce 2016 využilo služeb organizace v Hradci Králové celkem 161 klientů, z toho 60 dospělých a 101 dětí.

Také pardubický azylový dům vyhledávají ženy a matky s dětmi, které z nejrůznějších důvodů přišly o bydlení, ocitly se v rodinné krizi nebo se staly obětí domácího násilí. „Pomoc ženy vyhledávají každodenně. Pracovníci jim nejčastěji pomáhají s psychickou stabilizací, finanční situací nebo s hledáním navazujícího bydlení. Záleží vždy na konkrétních podmínkách klientek,“ řekla Eva Novotná, koordinátorka služby. „Věcný dar je velmi přínosný jelikož klientkám zapůjčujeme právě např. ložní soupravy a další vybavení, takže pro naši organizaci mají věcné dary smysl a plně je využijeme,“ dodala Eva Novotná.

Mimo oblast zdravotnictví už v minulosti nadační fond AQUAPURA pomáhal několikrát, například dětem z Dětského domova v Sedloňově hradil ozdravný pobyt, po povodních přispěl Mateřské škole Sluníčko v Novém Bydžově na nákup nového vybavení. Finančně pomohl při rekonstrukci povodněmi zničeného dětského hřiště v obci Mostek u Dvora Králové nad Labem. Podílel se na zakoupení nového vozu na převoz nevidomých dětí z Mateřské školy Lentilka v Hradci Králové a přispěl na rekonstrukci učeben chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri.

Dar azylovým domům v Hradci Králové a v Pardubicích předal nadační fond AQUAPURA díky spolupráci se společnostmi: Veba, textilní závody, a.s.,  drogerie parfumerie ROSSMANN, EduSpa College, s.r.o. Rozvoz daru zajistila společnost Porsche Hradec Králové.

Děkujeme všem partnerům za podporu nadačního fondu AQUAPURA.