Podpořte nás

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům nadačního fondu AQUAPURA za laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme pomáhat osobám v těžkých životních situacích. Příspěvky je možno nadačnímu fondu posílat bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Bankovní převod

Číslo účtu: 123-2015450257/0100, KB

Poštovní poukázka

AQUAPURA, nadační fond, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 288 14 657
Bankovní spojení: číslo účtu: 123-2015450257/0100, KB

Daňové zvýhodnění

Dárci, kteří přispějí finančním darem nadačnímu fondu, si mohou uplatnit daňová zvýhodnění. V žádosti o potvrzení přijatého daru uveďte prosím následující údaje: číslo účtu nadačního fondu, na který byl Váš dar poukázán; poukázaná částka v Kč, datum převodu; jméno a adresa osoby, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru. V případě nejasností náš kontaktujte.

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu).